Nabovarsling – Steg 8

Når man har fått tegninger og kart ferdig kan man begynne med nabovarsling. Man må ha sendt nabovarsel til alle naboer og gjenboere før man kan sende inn byggesøknaden til kommunen. Naboer defineres her som alle du deler en nabogrense med. Gjenboere defineres som de man ikke deler direkte nabogrense med, men som er naboer […]

Nabovarsel

Nabovarsel og Informasjonsblanketter

Her kan du laste ned diverse blanketter for meldingssaker. Du finner blant annet nabovarsel, samt skjema for melding av tiltak. I tillegg er det egen forklaring på bruksområder.