Lov om håndverkertjenester regulerer forholdet mellom en yrkesutøver og forbruker. Her er en forenklet lovtekst med klageveileder fra Forbrukerrådet.

read more