Stikkord: Boligtilskudd


boligtilskudd

Veileder for boligtilskudd

Boligtilskudd skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og sikre at vanskeligstilte kan bli boende i egen bolig. Se veileder for boligtilskudd her.


   Stikkord:
   Kategorier: Artikler
Les mer »