For å sende inn en byggesøknad må man ha et byggesøknadsskjema, og disse kan man få hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider.

Det fins forskjellige typer skjemaer, men den som vanligvis blir brukt til mindre prosjekter er den som heter «Søknad uten ansvarsrett». Da skal tiltakshaveren selv stå ansvarlig for søknaden som sendes inn til kommunen. Men selv om det finner forskjellige typer skjemaer fins det ikke skjemaer for alle deler av en byggesøknad. Slike deler som man må lage selv i brevform inkluderer dispensasjonssøknader, estetisk redegjørelse, følgebrev til kommunen med mer.

Se hele serien:

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS