Diverse kontrakter – Bygging, kjøp/leie og verdi

Diverse kontrakter– Diverse håndverkerkontrakter
– Leiekontrakt og kjøpekontrakt for leilighet og enebolig

– Blanketter for arv og gave

Standardiserte kontrakter – Avtale om arbeid:

  • Byggblankett 3501 (erstatter NBR 3501)Last ned her
    Avtale om arbeider på fast eiendom.
    Bør benyttes ved utbedringsarbeid, vedlikeholdsarbeider og lignende når avtalt vederlag er 2 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer.
  • Byggblankett 3502 (erstatter NBR 3502)Last ned her 
    Avtale om arbeider på fast eiendom.
    Bør benyttes ved utbedringsarbeid, vedlikeholdsarbeid og lignende når avtalt vederlag er mindre enn 2 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Diverse kontrakter – Ikke standardisert

Tjenester og oppdrag

Kjøp eller leie av bolig

Blanketter for arv og gaver

Byggesøknad? Den kan du levere over internett.

Kilder: Standard Norge, Forbrukerrådet, Skatteetaten