Home » Sjekklister » Sjekkliste ved overtakelse av bolig

Sjekkliste ved overtakelse av bolig

Sjekkliste-ved-overtakelse-av-bolig-768x513

Hva er viktig nå du skal overta en bolig? Få tips her og last ned sjekkliste.

– Vær aktiv ved overtakelse av ny bolig

I Trondheim har man den siste tiden hatt flere saker hvor kjøpere av nyoppførte boliger har fått tatt over boligen uten at det forligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kommunen har derfor vært nødt til å gi pålegg om fraflytting, blant annet fordi boligene ikke er i samsvar med branntekniske krav.

Situasjonen i Trondheim er trolig ikke enestående. Forbrukerrådet oppfordrer boligkjøperne til å bli mer aktive når de overtar boligen, for å unngå å havne i denne uheldige situasjonen.

– Når Trondheim og andre kommuner avdekker en praksis hvor utbygger lar boligkjøpere flytte inn før boligene er ferdige, og før ferdigattest (eller midlertidig brukstillatelse) er utstedet, må forbrukerne selv stille kontrollspørsmål om dette på overtakelsesforretning, sier underdirektør i Forbrukerrådet Roger Helde.

Still forberedt til overtagelse

Ta ikke lett på overtagelse av bolig. Det er viktig å stille godt forberedt. Les gjerne mer om hva overtagelse innebærer og hva det betyr for deg som forbruker og boligkjøper.

Ta med fagkyndig

Ta gjerne med en fagkyndig på overtagelse. Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En fagkyndig vil ha langt bedre grunnlag for å kunne vurdere boligens tilstand, og han vil kunne påpekte eventuelle feil og mangler du ellers vil kunne overse.

Før protokoll

Noter ned alle feil, mangler og alt du måtte reagere på i protokollen. Ikke godta håndverkeren eller entreprenørens forklaringer på stedet. Det bør avtales en frist for at feilene rettes, hvis ikke fristen overholdes eller feilene ikke lar seg reparere så kan du kreve prisavslag.

Ikke overta ved vesentlige mangler

Ikke overta ved vesentlige mangler boligen dersom det foreligger betydelige mangler. Du bør heller ikke overta boligen dersom ferdigattest ikke foreligger. Stille gjerne kontrollspørsmål for å sjekke dette.

Vanlige feil

Ved å kontrollere boligen du skal overta, vil du kunne luke ut eventuelle problemer i ettertid. Se forøvrig sjekkliste_vanlige_feil. Når du overtar boligen, markerer det juridisk sett et viktig skille.

Når du overtar din bolig aksepterer du som ny eier bygget, eventuelt med visse merknader. Overtakelse innebærer i praksis at du overtar risikoen for huset, reklamasjonsfristen begynner å løpe, eventuell dagmulkt stanses og entreprenøren har krav på sluttoppgjør.

Last ned sjekklisten:

Sjekklistene for overtakelse av bolig er utarbeidet av Forbrukerrådet.

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.