Home » Sjekklister » Sjekkliste sertifiseringer og merkegodkjenninger

Sjekkliste sertifiseringer og merkegodkjenninger

Sjekkliste for sertifisert og godkjentVår oversikt innenfor merkegodkjenninger, sertifiseringer og bransjeforeninger er relevant å sette seg inn i. For eksempel skal du utbedre sopp og råte på et baderom er det viktig at den du velger er sertifisert for våtrom.

Vi anbefaler defor at du går gjennom alle punkter i vår artikkel «Forbrukerguide for handel med byggebransjen» for å sikre deg god og trygg handel. Se også våre byggeblanketter og kontrakter når du skal gjøre en avtale.


Godkjenninger og sertifiseringer

Mesterbrevnemnda
Fagkunnskap gir trygghet er ikke bare et slagord, det er selve målet med mesterbrevordningen. Mester er en lovbeskyttet tittel som kun innehavere av godkjente mesterbrev kan benytte seg av. I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.
Hjemmeside: www.mesterbrevnemnda.no


Godkjent for ansvarsrettGodkjent for ansvarsrett
Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.
Les mer her: Forskrift om godkjenning av foretak


miljofyrtarn logoMiljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 7500 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.
Hjemmeside: https://www.miljofyrtarn.no/


Fagrådet for våtrom logoFagrådet for våtrom
Før du engasjerer profesjonelle til å bygge badet ditt, så sjekk at firmaet er en Godkjent bedrift.Godkjente bedrifter er forpliktet til å bruke godkjente produkter og håndverkere som er sertifisert etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN.
Hjemmeside; http://www.ffv.no/


Fagforbund og foreninger

Byggmesterforbundet logoNorges Byggmesterforbund (NBF)
Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma. For å bli medlem av NBF må en ha mesterbrev i tømrerfaget og gyldig ansvarsforsikring. Skal du ha utført tømrerarbeider er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundets medlemmer. Det kan for eksempel være en ekstra trygghet å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag.
Hjemmeside: www.byggmesterforbundet.no


MLF LogoMaler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)For å bli medlem i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) kreves det at man er godkjent som mester i maler- eller byggtapetserfaget, og at man er oppført i det offentlige mesterbrev-registeret. Kravet for å få en slik status er svennebrev og mesterutdanning – som omfatter både merkantilt og yrkesteoretisk pensum – samt minst seks års praksis i faget.
Hjemmeside: https://www.mlf.no/


Nelfo logoNorges Elektroentreprenørforbund (NELFO)
NELFO arbeider for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge. Autoriserte elektroinstallatører bruker teksten «Autorisert elinstallatør» i sirkel rundt forbundsmerket.
Hjemmeside: https://www.nelfo.no/


norskeNorske Låsesmeder (NL)
NL stiller strenge krav til sine medlemsbedrifter. Du skal være trygg på at:

  • firmaet drives etter god forretningsskikk
  • gjeldende lover og forskrifter blir fulgt
  • arbeidet utføres etter høy faglig standard
  • du får sikring etter ditt behov
  • du kan kontakte NL’s klagenemnd hvis du er misfornøyd med utførelsen av arbeidet.

Hjemmeside: www.nl-lasesmed.no


Rørentreprenørene Norge logoRørentreprenørene Norge
Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål skal være å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.
Hjemmeside: www.rornorge.no


NML logo Landsforening (NML)
Norske Murmestres Norske Murmestres Landsforening (NML) er en landsforening for murmestre, stiftet i 1906.Medlemskap forutsetter gyldig mesterbrev i murerfaget og bygger som utgangspunkt på at firmaet er registrert i Brønnøysund og med virksomhet innen murerfagets disipliner.
Hjemmeside: https://www.norskemurmestre.no/


vbl logoVentilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)
VBL er Norges ledende bransjeorganisasjon for ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter. En høy faglig kompetanse gjør yrket spennende og gir kundene den kvalitet de etterspør.
Hjemmeside: www.vbl.no


Norske arkitekters landsforbund_logoNorske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Avlagt sivilarkitekteksamen er grunnlaget for medlemskap i NAL. Medlemskapet er et uttrykk for faglig solidaritet, deltakelse og styrking av det faglige fellesskap og bidrag til forbundets arbeid for fremme av god arkitektur og ivaretakelse av arkitektenes felles interesser.
Hjemmeside: https://www.arkitektur.no/


ntf logoNorges Takseringsforbund (NTF)
Storparten av de oppdrag som medlemsbedriftene utfører finnes innen verditaksering, tilstandsrapporter, skade-og skjønnssetting.
Forbundet har ulike kompetansekrav til sine medlemmer.
Hjemmeside: https://www.ntf.no


Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.