Home » Sjekklister » Sjekkliste ny baderomsløsning

Sjekkliste ny baderomsløsning

Sjekkliste nytt bareromBygg badet etter våtromsnormen og unngå skjebnesvangre feil

Mulighetene for å gjøre feil under både nybygging og rehabilitering er mye større i våtrom enn i andre rom. Byggebransjen har tatt konsekvensen av dette og laget Byggebransjens våtromsnorm, BVN, som gjør det enklere og tryggere for både kunde og fagfolk.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er resultatet av samarbeid mellom fagfolk som har med baderomsbygging å gjøre. Gode og dårlige erfaringer er systematisert, dokumentert, og presentert på en måte som gjør det lettere å gjøre de riktige tingene med de riktige materialene.

Norge har hittil 17 000 fagfolk blitt personlig sertifisert i Byggebransjens våtromsnorm. Både rørleggere, snekkere, malere, murere og ingeniører har lært om viktighetenav samarbeid og gode, tverrfaglige løsninger i våtrom. Det er bransjen selv, gjennom sin organisasjon Fagrådet for våtrom (FFV), som på denne måten hever kvaliteten på både planleggingen og utførelsen av arbeidet i baderom, og minimerer risikoen for feil.

Sjekkliste over 10 skjebnesvangre feil ved baderomsløsninger

Sjekkliste over 10 skjebnesvangre feil ved baderomsløsninger

 1. Kapasiteten i ventilasjonsanlegget er for liten
  Konsekvens: Fare for muggvekst og svellingsskader på innredning eller bygningsdeler.
 2. Rommet er konstruert uten luftespalte ved dør eller gjennom vegg
  Konsekvens: Frisk luft blir ikke tilført rommet. Ventilasjonen fungerer ikke.
 3. Røranlegget har skjulte skjøter inne i veggene
  Konsekvens: En lekkasje vil føre til store fuktskader før den oppdages.
 4. Inspeksjonsluke i innbyggingsveggen til badekaret mangler
  Konsekvens: Ikke mulig å få luftet eller drenert hulrommet under badekaret. Fare for tilstopping av avløp og sopp- og muggvekst.
 5. Gulvkonstruksjonen har ikke tilstrekkelig stivhet og bæreevne for flis og utstyr
  Konsekvens: Fare for oppsprekking av fliser, svikt i konstruksjon, lekkasjer.
 6. Rørgjennomføringen til dusjbatteriet er ikke tett
  Konsekvens: Fare for umiddelbar lekkasje i veggen.
 7. Taket er ikke malt med våtromsmaling
  Konsekvens: Platene vil etter hvert svelle og mugg/sopp vil begynne å gro over takplatene.
 8. Overgangen mellom gulv og vegg er feilkonstruert
  Konsekvens: Ved bevegelser i konstruksjonen er det fare for oppsprekking av membran og lekkasjer.
 9. Hjelpesluk mangler
  Konsekvens: Vannsøl på gulvet utenfor dusjen kan ikke renne til sluk. Vil gi oversvømmelse i tilstøtende rom etter kort tids vannlekkasje.
 10. Påstrykningsmembranen er for tynn ved sluket
  Konsekvens: Fare for lekkasjer på kort og lang sikt.

Last ned brosjyre med hele sjekklisten for baderom her;

Kilde; Fagrådet for våtrom

Tips og råd om det har oppstått skader på baderom;

Brosjyrene er utarbeidet av vannskadekontoret ved Byggforsk i samarbeid med forsikringsselskapene i Norge, Statens bygningstekniske etat, Rørbransjen og Oslo Vann- og Avløpsverk.

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.