ByggSøk overtar for papirblankettene

Statens bygningstekniske etat har i en del år hatt lenker på sine nettsider til Standard Norges byggesaksblanketter.
Det er bestemt at det ikke lenger skal være lenker til de tradisjonelle “papirblankettene” på BEs nettsider.
I første omgang fjernes de blankettene som brukes for å få byggetillatelse. Dette skjedde 15. august 2008. Øvrige blanketter fjernes på et senere tidspunkt.
Lenker til blanketter som publiseres av andre myndigheter blir foreløpig liggende.

De som allikevel ønsker å benytte papirblanketter og ikke ByggSøk må kontakte kommunen og få dem der eller bestille byggeblankettene på annen måte.

Lever byggesøknad via internett
Logo_Byggsøkordningen Om ByggSøk-ordning (versjon 2.5)
Du får hjelp til å registrere byggesaken din,
både søknader og meldinger, og du blir ledet gjennom hele søknadsprosessen.
  • Søknaden kan sendes elektronisk til noen kommuner. En oversikt over disse finner du her.
    For alle andre kommuner kan søknaden skrives ut og sendes i posten.
  • Alle vedlegg til søknaden kan scannes og legges ved elektronisk.
  • Søknaden kan lagres på egen maskin for senere bruk; for å gjenbruke opplysninger i nye prosjekter eller i senere faser i samme prosjekt.
  • På bakgrunn av de opplysninger du gir gjennom utfyllingsprosessen, kvalitetssikres søknaden og alle nødvendige blanketter genereres automatisk.

Klikk her for å bruke ByggSøk-bygning eller les mer om ByggSøk ved å klikke her.

Ønsker du heller alle byggblanketter i papirutgave?
– Klikk her for en kategorisert oversikt!