Featured

Introduksjon – Steg 1

Introduksjon – Steg 1

Vi skal prøve å forklare på en lett og simpel måte hvilke steg du må ta for å sende din søknad inn til kommunen. Hvis du følger disse stegen nøye vil du har en mye bedre sjanse på å få godkjent søknaden så arbeidet kan begynne så fort som mulig og med mindre...

Situasjonskart – Steg 2

Situasjonskart – Steg 2

For at kommunen kan godkjenne et byggeprosjekt må man vise hvor det skal ligge geografisk på et kart som overser ditt og nærliggende hus. Et slikt kart heter et situasjonskart og man kan bestille et slikt kart fra kommunen der du bor eller laste det ned fra kommunens...

Arkitekttegninger – Steg 4

Arkitekttegninger – Steg 4

Når man skal sende inn en byggesøknad til kommunen skal det inkludere arkitekttegninger av hva som skal søkes om. Det er viktig at tegningene viser tydelig hva som skal bygges eller endres fra alle de nødvendige vinklene, samt eksisterende bygg på tomten. Hvis...

Nabovarsling – Steg 8

Nabovarsling – Steg 8

Når man har fått tegninger og kart ferdig kan man begynne med nabovarsling. Man må ha sendt nabovarsel til alle naboer og gjenboere før man kan sende inn byggesøknaden til kommunen. Naboer defineres her som alle du deler en nabogrense med. Gjenboere defineres som de...

Saksbehandlingstid – Steg 10

Saksbehandlingstid – Steg 10

Hvor lang er behandlingstiden hos kommunen? Det kommer an på 1) om søknaden har mangler, og 2) om søknaden inneholder dispensasjonssøknader eller merknader fra naboer. Hvis ingen av disse, at søknaden er komplett og uten dispensasjon, merknader og mangler, er...

Tips ved utleie av leilighet og bolig

Tips ved utleie av leilighet og bolig

Skal du leie ut leilighet eller bolig? Her får du nyttige tips ved utleie! Beskriver hvordan man må gå frem, når man skal leie ut en bolig. Advokat fra Huseiernes Landsforbund gir deg gode råd. Kilde: Huseiernes Landsforbund og TV8.