Hva trenger du å vite om byggesøknader

Søknad til kommunen – Introduksjon

Vi skal prøve å forklare på en lett og simpel måte hvilke steg du må ta for å sende din søknad inn til kommunen. Hvis du følger disse stegen nøye vil du har en mye bedre sjanse på å få godkjent søknaden så arbeidet kan begynne så fort som mulig og med mindre ekstrakostnader. Det […]

Situasjonskart – Steg 2

For at kommunen kan godkjenne et byggeprosjekt må man vise hvor det skal ligge geografisk på et kart som overser ditt og nærliggende hus. Et slikt kart heter et situasjonskart og man kan bestille et slikt kart fra kommunen der du bor eller laste det ned fra kommunens nettsider. Kartet må være i målestokk så […]

Planstatus – Steg 3

Man må huske å sette seg inn i planstatus ganske tidlig. To eksempler på planstatus er reguleringsplan og kommuneplan. Dette betyr hvilket område tomten din ligger i, siden reguleringer varierer litt ettersom hvilken planstatus som gjelder. En kommuneplan er en plan over hele kommunen og alle kommuner er nødt til å ha en, men dette […]

Arkitekttegninger – Steg 4

Når man skal sende inn en byggesøknad til kommunen skal det inkludere arkitekttegninger av hva som skal søkes om. Det er viktig at tegningene viser tydelig hva som skal bygges eller endres fra alle de nødvendige vinklene, samt eksisterende bygg på tomten. Hvis tegningene ikke er tydelige nok risikerer man å få søknaden i retur […]

Arealer – Steg 5

I byggesaker brukes det to utrykk for målte areal: bebygd areal, forkortet BYA, og bruksareal, forkortet BRA. Bebygd areal betyr hvor mye areal på tomten som er brukt eller bygd på, byggets foravtrykk på bakken. Hvis et hus har en lengde på fem ganger fem meter, har den et BYA på 25m2. Selv om huset […]

Brannprosjektering – Steg 6

Kommunen blir å forlange at man får en brannprosjektering på tiltaket dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn 4 meter eller nærmere bolig på annen eiendom enn 8 meter. Det samme gjelder for uthus som kommer nærmere nabogrense enn 1 meter og nærmere en bygning på en annen eiendom enn 2 meter. Hvis du trenger […]

Dispensasjonssøknad – Steg 7

Hvis tiltaket du skal søke om ikke stemmer overens med bestemmelsene, lovene eller reglene nevnt tidligere. Hva gjør man da? En mulighet hadde vært å justere tiltaket så det er i tråd med alle bestemmelsene, men hvis dette i er mulig eller ønskelig, går det an å søke om en dispensasjonssøknad; Et unntak fra en […]

Nabovarsling – Steg 8

Når man har fått tegninger og kart ferdig kan man begynne med nabovarsling. Man må ha sendt nabovarsel til alle naboer og gjenboere før man kan sende inn byggesøknaden til kommunen. Naboer defineres her som alle du deler en nabogrense med. Gjenboere defineres som de man ikke deler direkte nabogrense med, men som er naboer […]

Søknadsskjemaer – Steg 9

For å sende inn en byggesøknad må man ha et byggesøknadsskjema, og disse kan man få hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider. Det fins forskjellige typer skjemaer, men den som vanligvis blir brukt til mindre prosjekter er den som heter «Søknad uten ansvarsrett». Da skal tiltakshaveren selv stå ansvarlig for søknaden som sendes […]

Saksbehandlingstid – Steg 10

Hvor lang er behandlingstiden hos kommunen? Det kommer an på 1) om søknaden har mangler, og 2) om søknaden inneholder dispensasjonssøknader eller merknader fra naboer. Hvis ingen av disse, at søknaden er komplett og uten dispensasjon, merknader og mangler, er saksbehandlingstiden 3 uker. Hvis det er mangler i saken, kan kommunen sende den tilbake eller […]