Byggeblanketter og kontrakter

Her finner du byggeblanketter og byggekontrakter med forklaringer. Dette er blanketter for både privatpersoner og for utbyggere.

Last ned kontrakt for håndverkertjenester her.
Kilde: Standard Norge og Direktoratet for Byggkvalitet.


Byggesøknader

Søknadsblanketter til byggesaken

Last ned blanketter for søknad om igangsettelse av tiltak, endring av tiltak og brukstillatelse, samt opplysninger om tiltakets ytre rammer.


   Stikkord: ,
   Kategorier: Byggeblanketter og kontrakter
Les mer »
Diverse kontrakter

Diverse kontrakter – Bygging, kjøp/leie og verdi

Last ned kontrakter for arbeid på eiendom eller løsøre. Leiekontrakt og kjøpskontrakt for bolig, samt opplysningsskjema for verdisettelse og melding om arv.


   Stikkord:
   Kategorier: Byggeblanketter og kontrakter
Les mer »
Lever byggesøknad via internett

Lever byggesøknad via internett

ByggSøk overtar for papirblankettene. Gjennom ByggSøk-ordningen kan du nå raskt og effektivt levere din byggesøknad over internett til de fleste kommuner i landet.


   Stikkord: ,
   Kategorier: Byggeblanketter og kontrakter
Les mer »
Lever byggesøknad Online

Gratis online forbrukerblanketter

Nå kan du som forbruker fylle ut byggblanketter helt gratis direkte på din PC. Blankettene er utarbeidet av Standard Norge.


Les mer »
byggeblanketter for ansvarsrett

Byggeblanketter for ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett skal sendes til kommunen, enten via ansvarlig søker eller direkte til Byggesakskontoret med kopi til ansvarlig søker. Last ned blanketter her.


   Stikkord: ,
   Kategorier: Byggeblanketter og kontrakter
Les mer »

Vedlegg til byggesøknaden

Se og last ned vedlegg til byggesøknaden som boligspesifikasjon i matrikkel, søknad om samtykke (Arbeidstilsynet), sluttrapporter og gjennomføringsplan.


   Stikkord: ,
   Kategorier: Byggeblanketter og kontrakter
Les mer »
Nabovarsel

Nabovarsel og Informasjonsblanketter

Her kan du laste ned diverse blanketter for meldingssaker. Du finner blant annet nabovarsel, samt skjema for melding av tiltak. I tillegg er det egen forklaring på bruksområder.


   Stikkord: ,
   Kategorier: Byggeblanketter og kontrakter
Les mer »
Uavhengig kontroll

Byggeblanketter for uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er obligatorisk i alle byggeprosjekter og er søkepliktig arbeid. Last ned plan, melding om avvik, erklæring om ansvarsrett og kontrollerklæring med sluttrapport her.


Les mer »