Lever byggesøknad OnlineGratis online byggeblanketter og kontrakter fra Standard Norge:

Slik fungerer tjenesten
Byggblanketten blir lagret mens du fyller den ut, men vil bli slettet etter 3 måneder. Blanketten kan skrives ut så mange ganger du vil, og dessuten overskrives. Lagrede blanketter vil bli slettet etter 3 måneder.

Alle blankettene under er ment brukt av forbrukere. Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet kan kjøpe blankettene eller få mer informasjon på standard.no/eblanketter.

TILGJENGELIGE BYGGBLANKETTER

Navn Beskrivelse
Byggblankett 3426 A:2011 Bustadoppføringslova –Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
Byggblankett 3426 A skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A skal brukes i kontrakter som gjelder mindre byggearbeider, der vederlaget er på mindre enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 B. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova. 
Fyll ut blankett
Byggblankett 3426 B:2011 Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova. 
Fyll ut blankett
Byggblankett 3501:2013 Håndverkertjenesteloven – Kontrakt om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 2 G eller mer
Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi. 
Fyll ut blankett
Byggblankett 3502:2013 Håndverkertjenesteloven – Kontrakt om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre enn 2 G
Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi. 
Fyll ut blankett
Byggblankett 8430 C:2009 Innkallingsbrev – Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 C er et standardisert brev om innkalling til overtakelsesforretning i forbrukerforhold. Blanketten er ikke MAC kompatibel. 
Fyll ut blankett
Byggblankett 8430 D:2009 Overtakelsesprotokoll – Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 D er en overtakelsesprotokoll til bruk i kontrakter i forbrukerforhold. Blanketten er ikke MAC kompatibel. 
Fyll ut blankett
Byggblankett 8430 E:2009 Mangelliste – Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 E er en mangelliste til bruk i kontrakter i forbrukerforhold. Blanketten er ikke MAC kompatibel.
Fyll ut blankett

Alle lenker fører til Standard Norge.