Gratis online byggblanketter

[search-into-subcategories max_depth= 2 custom_post_types = bedrifter custom_taxonomy=info labels=cat1|cat2]
De nye gratis online byggblankettene er utarbeidet av Standard Norge og kommer som et resultat av et spleiselag mellom Barne- og likestillingsdepartementet,Husbanken, Byggenæringens Landsforening og Forbrukerrådet.

Også en rekke andre boligkontrakter blir nå tilgjengelig gratis på nettet, som kontrakt om oppføring av bolig, oppføring av fritidsbolig, kjøp av ny bolig og lignende.

De tilgjengelige byggblankettene er særskilt tilpasset til deg som er forbruker, jf. bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven.
Det betyr at det nå blir enda enklere å skrive kontrakt.

Det er to ulike kontrakter om håndverkertjenester, avhengig av omavtalt vederlag er mindre eller mer enn 1,5 G (for tiden 109.321kroner).

Slik fungerer tjenesten
Byggblanketten blir lagret mens du fyller den ut, men vil bli slettet etter 3 måneder. Blanketten kan skrives ut så mange ganger du vil, og dessuten overskrives. Lagrede blanketter vil bli slettet etter 3 måneder.
Alle blankettene under er ment brukt av forbrukere. Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet kan kjøpe blankettene eller få mer informasjon på standard.no/eblanketter.


TILGJENGELIGE BYGGBLANKETTER

Navn Beskrivelse
Byggblankett
3404:2009
Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger Fyll ut blankett
Byggblankett
3425:2009
Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Fyll ut blankett
Byggblankett
3426 A:2009
Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig
eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
Fyll ut blankett
Byggblankett
3426 B:2009
Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller
fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Fyll ut blankett
Byggblankett
3428:2009
Kontrakt om rett til tomt med nyoppført selveierbolig/andel i borettslag, herunder fritidshus Fyll ut blankett
Byggblankett 3429 A:2009 Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. Fyll ut blankett
Byggblankett 3429 B:2009 Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul. Fyll ut blankett
Byggblankett 3501:2009 Byggblankett 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Fyll ut blankett
Byggblankett 3502:2009 Byggblankett 3502 Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre enn 1,5 G Fyll ut blankett
Byggblankett 8430 C:20092 Innkallingsbrev – Forbrukerforhold