Home » Gode råd ved bruk av håndverkere

Gode råd ved bruk av håndverkere

Skal du engasjere en håndverker? Her følger noen gode råd det absolutt er verdt å følge.

Håndverker Gode rådUndersøk markedet

Først må du undersøke markedet. Det kan gjøres ved at du surfer på nettet, ringer rundt til håndverkere og/eller hører med venner og bekjente.

Velger du å finne din håndverker ved å søke i katalogen til Fagmann.no kan du være sikker på at disse innfrir våre kriterier for en trygg handel.

Vi anbefaler at du kontakter 3 til 5 aktører for tilbud. Men husk å sjekke referanser, samt skrive kontrakt (Se NBR 3501 og NBR 3502 – Avtale om arbeid på fast eiendom), selv om du finner din håndverker vha vår søketjeneste.

 1. Er det et registrert firma?
  Dette er kanskje det første du bør sjekke. Det finner du ut ved å søke etter firmaet i Brønnøysundsregistrene.
  Merk at Ltd (NUF – norsk registert utenlands foretak) også finnes der. Disse har ikke innbetalt aksjekapital da det er andre lover i andre land. Det betyr at det ikke er penger i et bo ved en evt konkurs. Dette har likevel neppe noe særlig å si i en konkurssammenheng siden du som mulig kreditor står sist i køen uansett. Ved et konkursbo vil det nesten aldri være kroner å hente.
 2. Har firmaet alle nødvendige godkjenninger?
  Det sier seg selv at dette er meget viktig! Du bør sjekke opp om firmaet har ansvarsforsikring, medlem av fagforbund, har mesterbrev og i noen tilfeller om det er godkjent av FFV.
 3. Har firmaet god kredittverdighet eller mange anmerkninger?
  Et registrert firma med økende antall anmerkninger og synkende kredittverdighet (les om AAA-Rating) er kanskje ikke særlig smart å velge. Opplysninger om dette finner du blant annet på Purehelp.no
 4. Kan firmaet vise til referanser fra tidligere tilsvarende oppdrag?
  Det er alltid en fordel med erfaring og kunnskap på det man skal utføre. Å forvente at alle skal være eksperter på alle områder er kanskje å forlange vel mye. Spør derfor etter referanser på tilsvarende oppdrag og sjekk opp disse.
 5. Har firmaet byggekontrakter definert etter norsk standard?
  Når du leier en håndverker skal du alltid skrive kontrakt. Dette er for å sikre begge parter en trygg handel. Kontrakten bør være etter norsk standard og alle byggmestere og håndverkere bør man forvente har disse som standard rutine ved alle avtaler. Forsikre deg likevel om at dette
  er tilfellet.
 6. Hent inn anbud
  Ved større kontrakter, er det lurt å innhente anbud. Da får man en bedre oversikt over markedsprisen. Et anbud bør inneholde mange av de elementene en kontrakt inneholder, se under. Som et minimum må pris, oppdragsbeskrivelse og tidsramme beskrives. Husk at det er ikke nødvendigvis den håndverkeren med dyrest pris, som er den beste.
  (Se vår forbrukerguide)
 7. Lag skriftlig avtale
  Det er veldig viktig at du i begynnelsen av prosessen skriver en skriftlig avtale med håndverkeren. Følgende punkter bør inngå i kontrakten:
   • Hvilket resultat du ønsker
   • Formålet med tjenesten
   • Fremgangsmåte
   • Materialvalg
   • Tidsramme
   • Evt dagmulkt
   • Ved større avtaler anbefales det å lage en fremdriftsplan

Tilleggsarbeid

Viser det seg behov for tilleggsarbeid underveis, skal tjenesteyteren kontakte deg. Hvis du ikke er å treffe, kan han likevel utføre tilleggsarbeidene, dersom det er sannsynlig at du vil ha arbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i forhold til prisen for hele tjenesten. Dersom prisen er betydelig, skal det avtales med deg. Også denne avtalen bør være skriftlig.

Tjenesteyteren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, hvis det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap om det ikke blir gjort. Ønsker du endringer av oppdraget underveis, er det viktig at dere skriver særskilt avtale om dette, hvor merpris, tid etc. kommer tydelig fram.

Kilde; Forbrukerrådet

Viktig informasjon for husbyggere;

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.