Home » Forbrukerguide for handel med byggebransjen

Forbrukerguide for handel med byggebransjen

Bruk fagmann.no for å finne forbrukerguider, byggeblanketter og sertifiserte håndverkere.
I vårt register befinner det seg kun godkjente fagmenn, tilsluttet de respektive forbund innen sin bransje.

I tillegg er det en ekstra sikkerhet for deg at håndverkeren har levert godkjent regnskap i henhold til norsk regnskapsplikt siste 2 år.

Skaff riktig håndverker

Innhent anbud fra minst 3 firmaer.
For at prisene skal kunne sammenlignes er det viktig at arbeidet er definert så nøyaktig som mulig, og likt definert for alle. Beskriv heller for mye enn for lite, vær detaljert.

Be om bevis på kompetanse.
Spør etter fagbrev, fagutdanninger og sertifiseringer, og be også om referanser. Ring gjerne tidligere oppdragsgivere for å kontrollere om kunden er fornøyd.

Skriv kontrakt

Kontrakten bør inneholde følgende punkter:

Nøyaktig beskrivelse av hva oppdraget omfatter.
Om nødvendig, bruk en uavhengig bygningskonsulent til dette. Bruk gjerne Norsk Standard formular for håndverksoppdrag.

Tilleggsarbeid
Hvordan evt. tilleggsarbeid skal håndteres.

Pris og betalingsvilkår, bl.a. når sluttoppgjør skal finne sted
Aksepter aldri forhåndsbetaling. Dette er ofte tegn på dårlig likviditet eller at de ikke er kredittverdige. Dette kan igjen bety at det ikke er penger å hente i en evt. tvistesak. Du kan gå med på å betale noe i forskudd, men da bare om firmaet kan stille en bankgaranti for beløpet.

Materialvalg
Spesifiser kvaliteten på arbeidet, bl.a. materialbruk.

Når arbeidet skal begynne og avsluttes
Hvis håndverkeren ikke dukker opp eller blir ferdig til avtalt tid, kan du holde betalingen tilbake, evt kreve dagbøter. Du kan også kreve kontrakten hevet. Håndverekere kan utebli, men de eneste gyldige grunnene er streik, lockout, ekstremt vær, sykdom eller andre forhold som er utenfor håndverkerens herredømme. «Mye å gjøre» er ikke gyldig grunn!

Opprydding
Spesifiser hvem som skal klargjøre arbeidsplassen og foreta opprydding.

Etter oppdrag utført

Gå ferdigbefaring sammen med håndverkeren og noter nøye evt. feil og mangler. Bruk gjerne en uavhengig takstmann/konsulent i gjennomgangen.

Du har 5 års reklamasjonsrett i henhold til Lov om håndverkertjenester. Oppdager du feil, så reklamer skriftlig i rimelig tid etter at du oppdager feilen. Ellers mister du retten til å få feilen utbedret.

Lov om håndverkstjenester regulerer avtaler mellom forbrukeren og håndverkeren. Den gir deg beskyttelse og rettigheter i forhold til reklamasjoner, garantier og erstatning. Les mer om håndverkertjenesteloven.

  • For mer om gode råd ved bruk av håndverkere, klikk her!

 


Fagmann.no – Trygt for kunde og trygt for håndverker!

Informasjon til privatpersoner som skal bygge på hus eller pusse opp.
(Brosjyren er utarbeidet av Oslo kommune Kemnerkontoret)
(Last ned kontrakt)
Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.