Hvis tiltaket du skal søke om ikke stemmer overens med bestemmelsene, lovene eller reglene nevnt tidligere. Hva gjør man da? En mulighet hadde vært å justere tiltaket så det er i tråd med alle bestemmelsene, men hvis dette i er mulig eller ønskelig, går det an å søke om en dispensasjonssøknad; Et unntak fra en bestemmelse.

Man kan søke om dispensasjon fra de fleste bestemmelser, men man må ha en eller flere gode grunner til å søke om unntak. Kommunen har kun anledning til å vurdere det som blir nevnt i dispensasjonssøknaden, så man burde ta seg god tid til å utforme en god søknad.

Selv om dispensasjonssøknaden du har laget er god er dette ingen garanti for at du får unntak fra bestemmelsen. For å få godkjent en dispensasjon må man overbevise saksbehandleren om at det er en bra løsning for alle. De fleste kommuner vil legge på et ekstra gebyr for å sende inn dispensasjonssøknader i byggesøknaden.

Se hele serien:

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS