Arkitekt

  1. Home
  2. »
  3. Arkitekt

Finn en arkitekt til å tegne ditt nye bolig, fritidshus, garasje eller annet byggverk.

Arkitekter jobber bredt, både i det private og i det offentlige. I det offentlige kan de eksempelvis jobbe med utarbeidelse av kommuneplaner og byutviklingsprogrammer, som kontrollør, som byantikvar eller som eiendomsforvalter.

I det private jobber arkitekter med plansaker og byggesaker. I plansaker fremmer arkitekter detaljplaner ovenfor myndighetene, i byggesaker er arkitekt initativtaker til utarbeide løsningsforslag, både funksjonelt og estetisk, fra de overordnede plangrepene til det ferdige bygg.

En arkitekt oppført i Fagmann.no er godkjent for ansvarsrett og medlem av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), samt har levert godkjent regnskap siste 2 år.

Finn en kvalifisert tilbyder for planlegging og tegning av din nye bolig, garasje, hytte eller næringsbygg nedenfor