Home » Byggesøknader - Alt du trenger å vite » Søknadsskjemaer – Steg 9

Søknadsskjemaer – Steg 9

For å sende inn en byggesøknad må man ha et byggesøknadsskjema, og disse kan man få hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider.

Det fins forskjellige typer skjemaer, men den som vanligvis blir brukt til mindre prosjekter er den som heter «Søknad uten ansvarsrett». Da skal tiltakshaveren selv stå ansvarlig for søknaden som sendes inn til kommunen. Men selv om det finner forskjellige typer skjemaer fins det ikke skjemaer for alle deler av en byggesøknad. Slike deler som man må lage selv i brevform inkluderer dispensasjonssøknader, estetisk redegjørelse, følgebrev til kommunen med mer.

Se hele serien:

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.