Home » Byggesøknader - Alt du trenger å vite » Nabovarsling – Steg 8

Nabovarsling – Steg 8

Når man har fått tegninger og kart ferdig kan man begynne med nabovarsling. Man må ha sendt nabovarsel til alle naboer og gjenboere før man kan sende inn byggesøknaden til kommunen.
Naboer defineres her som alle du deler en nabogrense med. Gjenboere defineres som de man ikke deler direkte nabogrense med, men som er naboer som bor på andre siden av en vei, park eller elv. Begge må varsles.
Naboer har rett til all informasjon i forbindelse med byggeprosjektet du skal søke om. Som et minimum skal de ha en kopi av situasjonskart, plan, snitt og fasadetegninger, i tillegg til eventuelle dispensasjonssøknader. Hvis tiltaket ditt går i strid med lover og regler ved innsending til kommunen, må du sende inn saken på nytt samt varsle alle naboer og gjenboere på nytt.

Man kan nabovarsle på forskjellige måter. Man kan:

  • Oppsøke sin nabo så de kan signere på motatt nabovarsel,
  • Sende inn et nabovarsel rekommandert så posten stempler eller kvitterer for at rekommandert nabovarsel er sendt,
  • eller varsle via Altinn.

Etter at man har sendt inn et nabovarsel må man vente minst 14 dager før man kan sende søknaden inn til kommunen så alle naboer har mulighet til å komme med kommentarer til tiltaket. Dersom en nabo kommer med en kommentar til justeringer av tiltaket ditt kan du vurdere om du enten vil endre på tiltaket eller lege ved en kommentar til naboens merknad hvor du forklarer hvorfor du fastholder søknaden din.

 

Se hele serien:

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.