Home » Byggesøknader - Alt du trenger å vite » Søknad til kommunen – Byggesøknad, A til Å

Søknad til kommunen – Byggesøknad, A til Å

Introduksjon
Vi skal prøve å forklare på en lett og simpel måte hvilke steg du må ta for å sende din byggesøknad inn til kommunen. Hvis du følger disse stegen nøye vil du har en mye bedre sjanse på å få godkjent søknaden så arbeidet kan begynne så fort som mulig og med mindre ekstrakostnader.

Det kan være at din sak har spesielle behov og derfor behøver at en profesjonell hjelper deg med å få den gjennom, og det kan hende at tiltaket du skal bygge ikke en gang behøver å søkes om. Vi blir ikke å gå inn i detalj angående disse ekstra vanskelige sakene eller de som ikke behøver byggesøknad.

Hvor stor plass kan du bruke av tomten din?

Det er en rekke bygningslover som beskriver hvor mye plass du kan bruke på tomten din og hvor langt fra nabogrense man har lov til å bygge. I plan- og bygningsloven § 29-4 står det at en bygning må ha minimum 4 meter avstand til nabogrense og at små uthus må ligge minimum 1 meter fra nabogrense. Videre sier teknisk forskrift at det bør være 8 meter eller mer mellom boliger og minimum 2 meter mellom uthus på naboen sin eiendom. Dersom noe skulle komme nærmere enn disse forskriftene må det foretas en brannprosjekteringsrapport.

Man må også være sikker på at man ikke bygger på toppen av vannledninger, at man holder avstand til strømledninger og kabler og at man ligger langt nok unna sjø og jernbaner osv.

Se hele serien:

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.