Home » Byggesøknader - Alt du trenger å vite » Arkitekttegninger – Steg 4

Arkitekttegninger – Steg 4

Når man skal sende inn en byggesøknad til kommunen skal det inkludere arkitekttegninger av hva som skal søkes om. Det er viktig at tegningene viser tydelig hva som skal bygges eller endres fra alle de nødvendige vinklene, samt eksisterende bygg på tomten. Hvis tegningene ikke er tydelige nok risikerer man å få søknaden i retur og må sende inn søknaden på nytt med bedre tegninger.

Man må huske at tegningene skal være i målestokk så man kan måle på tegningene, og man må inkludere mål av tiltaket så det går lett an å se hvor høyt og stort det som skal bygges er.

Men hva slags type arkitekttegninger trenger man til en byggesøknad?
Man trenger et situasjonskart som nevnt i steg 2, men man trenger vanligvis tre forskjellige typer tegninger til som heter plantegninger, snittegninger og fasadetegninger.

Plantegninger er tegninger som ser på alle veggene i en etasje av bygningen ovenfra, hvor man kan også se rominndelingen og hvor stort bygget er horisontalt. Plantegninger må ha mål som viser størrelse på bygget og bruksareal og bebygdareal (mer om det i steg 5). Man må også vise en plantegning for hver etasje som inngår i tiltaket.

Snittegninger er en tegning hvor man kutter igjennom bygget fra toppen av taket helt ned til gulvet i kjelleren og hvor man viser innsiden av huset fra siden. Man må markere hvor høyt det er fra gulv til tak i de forskjellige etasjene og hvor høyt møne og gesims er, samt takvinkel.

Fasadetegninger er tegninger fra utsiden av bygget hvor man ser fasaden, eller utsiden av huset fra siden vanligvis fra fire forskjellige vinkler; Nord, sør, øst og vest. Fasadetegninger viser hvordan bygget blir å se ut estetisk sett og kommer vanligvis med terrenglinjer.

Alle tegningene som sendes inn til kommunen må ha tydelige mål så det kan lett forstås hvor høyt og stort tiltaket er, så kommunen ikke sender søknaden og tegningene i retur.

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.