Home » Byggesøknader - Alt du trenger å vite » Arealer – Steg 5

Arealer – Steg 5

I byggesaker brukes det to utrykk for målte areal: bebygd areal, forkortet BYA, og bruksareal, forkortet BRA.

Bebygd areal betyr hvor mye areal på tomten som er brukt eller bygd på, byggets foravtrykk på bakken. Hvis et hus har en lengde på fem ganger fem meter, har den et BYA på 25m2. Selv om huset har to eller tre etasjer i høyden blir BYA det samme. Det er forskjellig fra kommune til kommune hvor stor prosent BYA som er tillat, men sett om din plan sier at man får kun lov til å bygge på 24% av tomten, da må man ta totalt BYA og dele det på totalt areal på tomten din og det må bli under 24%. Hvis bygningene og parkeringsplasser på tomten din tar opp for mye plass kan man enter justere tiltaket eller søke om dispensasjon.
Det er også nødvendig å regne parkeringsplasser som del av BYA hvis man ikke allerede har plass til nok parkeringsplasser i garasje. De fleste kommuner sier at man må sette av 18m2 til hver parkeringsplass. Dette skal regnes med for eventuelt fremtidig bygging av garasje.

Bruksareal betyr hvor mye areal som blir brukt som gulv av bygget. Bruksareal måles fra innsiden av veggene i bygget, ikke byggets fotavtrykk. Hvis man tar samme hus som nevnt ovenfor med BYA på 25m2 så blir BRA litt mindre enn 25m2 hvis huset har bare en etasje. Hvis huset har to etasjer så må man plusse på gulvarealene fra første og andre etasje og tilsammen blir det BRA. Hvis vi sier at huset har to etasjer med BRA 23m2 så blir BRA for hele bygget 46m2. For at det kan regnes som bruksareal må det være minimum 1,9m innvendig takhøyde. Enkelte arealplaner setter grenser på hvor mye bruksareal er tillat.

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.