Byggesøknader – Alt du trenger å vite

Her får du en beskrivelse med videoer over alt du trenger å vite om byggesøknader.


Hva trenger du å vite om byggesøknader

Søknad til kommunen – Byggesøknad, A til Å

Vi skal prøve å forklare på en lett og simpel måte hvilke steg du må ta for å sende din søknad inn til kommunen. Hvis du følger disse stegen nøye vil du har en mye bedre sjanse på å få godkjent søknaden.

Les mer

Situasjonskart – Steg 2

For at kommunen kan godkjenne et byggeprosjekt må man vise hvor det skal ligge geografisk på et kart som overser ditt og nærliggende hus. Et slikt kart heter et situasjonskart… read More…

Les mer

Planstatus – Steg 3

Man må huske å sette seg inn i planstatus ganske tidlig. To eksempler på planstatus er reguleringsplan og kommuneplan. Dette betyr hvilket område tomten din ligger i, siden reguleringer varierer… read More…

Les mer

Arkitekttegninger – Steg 4

Når man skal sende inn en byggesøknad til kommunen skal det inkludere arkitekttegninger av hva som skal søkes om. Det er viktig at tegningene viser tydelig hva som skal bygges… read More…

Les mer

Arealer – Steg 5

I byggesaker brukes det to utrykk for målte areal: bebygd areal, forkortet BYA, og bruksareal, forkortet BRA. Bebygd areal betyr hvor mye areal på tomten som er brukt eller bygd… read More…

Les mer

Brannprosjektering – Steg 6

Kommunen blir å forlange at man får en brannprosjektering på tiltaket dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn 4 meter eller nærmere bolig på annen eiendom enn 8 meter. Det… read More…

Les mer

Dispensasjonssøknad – Steg 7

Hvis tiltaket du skal søke om ikke stemmer overens med bestemmelsene, lovene eller reglene nevnt tidligere. Hva gjør man da? En mulighet hadde vært å justere tiltaket så det er… read More…

Les mer

Nabovarsling – Steg 8

Når man har fått tegninger og kart ferdig kan man begynne med nabovarsling. Man må ha sendt nabovarsel til alle naboer og gjenboere før man kan sende inn byggesøknaden til… read More…

Les mer

Søknadsskjemaer – Steg 9

For å sende inn en byggesøknad må man ha et byggesøknadsskjema, og disse kan man få hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider. Det fins forskjellige typer skjemaer, men… read More…

Les mer

Saksbehandlingstid – Steg 10

Hvor lang er behandlingstiden hos kommunen? Det kommer an på 1) om søknaden har mangler, og 2) om søknaden inneholder dispensasjonssøknader eller merknader fra naboer. Hvis ingen av disse, at… read More…

Les mer
Byggesøknad-og-problemstillinger

Byggesøknad og problemstillinger

Utforming av byggesøknad – vanlige problemstillinger.

Les mer
Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.