Home » Byggeblanketter og kontrakter » Diverse kontrakter – Bygging, kjøp/leie og verdi

Diverse kontrakter – Bygging, kjøp/leie og verdi

Diverse kontrakter– Diverse håndverkerkontrakter
– Leiekontrakt og kjøpekontrakt for leilighet og enebolig

– Blanketter for arv og gave

Standardiserte kontrakter – Avtale om arbeid:

 • Byggblankett 3501 (erstatter NBR 3501)Last ned her
  Avtale om arbeider på fast eiendom.
  Bør benyttes ved utbedringsarbeid, vedlikeholdsarbeider og lignende når avtalt vederlag er 2 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer.
 • Byggblankett 3502 (erstatter NBR 3502)Last ned her 
  Avtale om arbeider på fast eiendom.
  Bør benyttes ved utbedringsarbeid, vedlikeholdsarbeid og lignende når avtalt vederlag er mindre enn 2 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Diverse kontrakter – Ikke standardisert

Tjenester og oppdrag

Kjøp eller leie av bolig

Blanketter for arv og gaver

Byggesøknad? Den kan du levere over internett.

Kilder: Standard Norge, Forbrukerrådet, Skatteetaten

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.