Her finner du diverse byggeblanketter for uavhengig kontroll:

  • Plan for uavhengig kontroll
  • Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen
  • Erklæring om ansvarsrett
  • Kontrollerklæring med sluttrapport
Blanketter for uavhengig kontroll Blanketter for lagring      Blanketter for utskrift
Blankett Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll 5191 5191N  5191  5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192 5192N  5192  5192N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149 5149N  5149  5149N

 

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.