Kommunen blir å forlange at man får en brannprosjektering på tiltaket dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn 4 meter eller nærmere bolig på annen eiendom enn 8 meter. Det samme gjelder for uthus som kommer nærmere nabogrense enn 1 meter og nærmere en bygning på en annen eiendom enn 2 meter. Hvis du trenger en brannrapport så anbefaler vi at du tar kontakt med en brannrådgiver.

Se hele serien:

Serien er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS