byggeblanketter for ansvarsrettHer finner du diverse byggeblanketter for ansvarsrett:

  • Samsvarserklæring
  • Erklæring om ansvarsrett
  • Opphør av ansvarsrett
  • Søknad ansvarsrett som selvbygger
  • Melding om endring av ansvarsrett
  • Erklæring for selvbygger
Blanketter for ansvarsrett Blanketter for lagring      Blanketter for utskrift
Blankett Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring 5148 5148N  5148  5148N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5183 Opphør av ansvarsrett 5183 5183N 5183 5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184 5184N  5184  5184N
5186 Melding om endring av ansvarsrett 5186 5186N 5186 5186N
5187 Erklæring for selvbygger 5187 5187N  5187  5187N
Søk om sentral godkjenning

 

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.