Byggeblanketter for ansvarsrett

byggeblanketter for ansvarsrettHer finner du diverse byggeblanketter for ansvarsrett:

  • Samsvarserklæring
  • Erklæring om ansvarsrett
  • Opphør av ansvarsrett
  • Søknad ansvarsrett som selvbygger
  • Melding om endring av ansvarsrett
  • Erklæring for selvbygger
Blanketter for ansvarsrett
Blankett Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring 5148 5148N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N
5183 Opphør av ansvarsrett 5183 5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184
5186 Melding om endring av ansvarsrett 5186 5186N
5187 Erklæring for selvbygger 5187 5187N
Søk om sentral godkjenning

 

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.