Ventilasjon

Finn en kvalifisert installatør av ventilasjonsanlegg for bedre ENØK og inneklima.

Riktig valg av ventilasjonsanlegg er viktig for å oppnå et godt inneklima.
De 2 vanligste løsninger for ventilasjonsanlegg er avtrekksventilasjon – mekanisk undertrykksventilasjon som tilfører luft utenfra, og balansert ventilasjon som gir bedre ENØK og luftkvalitet.
En installatør av ventilasjonsanlegg oppført her er sertifisert og har levert godkjent regnskap siste 2 år.

Finn en installatør av ventilasjonsanlegg for bedre ENØK og inneklima i din bolig eller næringsbygg nedenfor.

Firma
Poststed
Fylke
Bransje
Tlf
Kristiansund
Møre og Romsdal
71 58 13 44
Sunndalsøra
Møre og Romsdal
71 69 89 50
Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.