Arkitekter

Finn en arkitekt til å tegne ditt nye bolig, fritidshus, garasje eller annet byggverk.

Arkitekter jobber bredt, både i det private og i det offentlige. I det offentlige kan de eksempelvis jobbe med utarbeidelse av kommuneplaner og byutviklingsprogrammer, som kontrollør, som byantikvar eller som eiendomsforvalter.

I det private jobber arkitekter med plansaker og byggesaker. I plansaker fremmer arkitekter detaljplaner ovenfor myndighetene, i byggesaker er arkitekt initiativtaker til utarbeide løsningsforslag, både funksjonelt og estetisk, fra de overordnede plangrepene til det ferdige bygg.

En arkitekt oppført i Fagmann.no er godkjent for ansvarsrett og medlem av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), samt har levert godkjent regnskap siste 2 år.

Finn en kvalifisert tilbyder for planlegging og tegning av din nye bolig, garasje, hytte eller næringsbygg nedenfor

Firma
Poststed
Fylke
Bransje
Tlf
Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.