Home » Artikler » Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Tvisteløsning mellom forbrukere og næringsdrivende

Klagenemda Håndverkertjenester

Forbrukerrådet og 6 bransjeforeninger har blitt enige om en ny klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom.

Klagenemnda gjelder alle former for tvist mellom forbruker og håndverker, slik som dårlig utført håndverksarbeid, fortolking av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk. Klageordningen gjelder imidlertid kun for håndverkertjenester som er levert av bedrifter som er medlem i en av de bransjeforeningene som er tilsluttet ordningen.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom

  • Huseiernes Landsforbund
  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Norske Anleggsgartnere (NAML)
  • Nelfo
  • Rørentreprenørene Norge
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Slik går du fram
Før du klager til nemda må du ha reklamert skriftlig til bedriften.

Klagen må ha blitt sendt innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget – og senest innen utløpet av håndverkerlovens reklamasjonsfrist på 5 år.

Blir det ikke enighet mellom deg og bedriften, kan du sende en klage til klagenemnda på et eget skjema. Disse finner du på nettsiden handverkerklagenemnda.no – eller ved henvendelse til Forbrukerrådet. Skjemaene kan også lastes ned som PDF nederst på denne siden.

Klagen må inneholde en godt begrunnet påstand. Pass på å legg ved alt av relevant dokumentasjon, som f.eks. kopi av kontrakt, tilstandsrapport fra sakkyndig, kopi av brev og bilder. Det foretas ingen befaring av nemda. Pass derfor godt på at alt er vel dokumentert!

Nemnda gjelder alle former for tvister, som f.eks: dårlig håndverksarbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om valg av materialer, pris og tidsbruk.

Klagen skal behandles innen tre måneder etter at den er mottatt nemda. Behandlingen er gratis.

Klager i forbindelse med oppføring av bolig, eller full ombygging, skal behandles av Boligtvistnemnda.


Besøk klagenemda for håndverkertjenester her
logo_blaa


Last ned skjemaer:
Klageskjema fra klagenemda
Fullmaktskjema


Om du er usikker på om klagen er berettiget eller ikke kan det være lurt å lese denne artikkelen først!
(Håndverkertjenesteloven – Rettigheter, plikter og klageveileder)


– Har fungert bra for andre bransjer
Statsråd Anniken Huidtfeldt lanserte nemnda 3. oktober 08.
Tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt synes det er bra at bransjen selv tok tak i problemet med at de lenge har kommet dårlig ut på klagestatistikker og i forbrukerundersøkelser.

I etterkant av at SIFO publiserte sin årlige forbrukerundersøkelse i sommer, innkalte hun til et dialogmøte med bransjen den 3. oktober 2008. På møtet ble det annonsert at nemnda startet pp 1. november samme år.

– Vi har sett at andre bransjer som har tatt klager på alvor, har fått et mye bedre rykte på seg blant forbrukerne, sier Huitfeldt

Hun trekker frem pakkereisebransjen som et eksempel på en bransje som har gjort det mye bedre i forbrukerundersøkelser – etter at de fikk i stand skikkelige klageordninger.

– Den seriøse delen av håndverkerbransjen har også måttet ta på seg skylden for det den useriøse delen av bransjen har gjort galt.

Bedriftene som er medlem i bransjeorganisasjonene vil nå få et ekstra konkurransefortrinn, i og med at bare klager på tjenester utført av medlemsbedrifter vil bli behandlet av nemnda, sier Huitfeldt til Aftenposten.

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.