Home » Artikler » Fordeler med vannbåren varme

Fordeler med vannbåren varme

Vannbåren varmeVannbåren varme – Fleksibelt og dermed også fremtidstilpasset

Det er i dag stor fokus på valg av energikilder ved oppvarming av boliger. Såvel skiftende strømpriser, mangel på elektrisk kraft og diskusjoner rundt forurensning ved bruk av enkelte energikilder, har ført til en økt etterspørsel etter alternative boligvarmeløsninger.
Andelen som velger utelukkende elektriske panelovner til oppvarming er synkende, mens stadig flere investerer i fleksible løsninger. I den forbindelse er vannbåren varme og spesielt vannbåren gulvvarme klart mest populært.

Vannbåren varme velges idag i mer enn 50% av nye eneboliger i Norge
Vannbåren varme velges av stadig flere fordi den gir bedre varmeøkonomi gjennom muligheten til selv å kunne velge mellom energikildene. Vannbåren varme gir bedre varmekomfort og sunnere inneklima, er miljøvennlig og gir arkitektonisk frihet.

Vannbåren varme – Fremtidens boligvarme
Hvorfor binde deg til bare én energikilde når den beste av alle varmeløsninger gir deg frihet til å velge?

Dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Når strømprisen går i været, velger du olje. Hvis oljen skulle bli dyrere, velger du strøm, gass eller pellets. Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du.

Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge. I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt.

Vannbåren varme illustrasjon

Illustrasjonen viser en kombinertløsning hvor det vannbårne systemet er utnyttet til både radiatorer og gulvvarme.

Forklaring på vannbåren varme
Vannbåren varme er vann som varmes opp og sirkulerer i boligen, enten i rør i gulvet (gulvvarme) eller gjennom radiatorer. Vannet varmes opp i en varmesentral. For å varme opp vannet kan én eller flere energikilder benyttes: Olje, gass (naturgass eller LPG), elektrisitet, trepellets (bio), varmepumpe eller solenergi.

Med vannbåren varme har du altså mulighet til å velge mellom ulike energikilder. På den måten kan du til enhver tid velge den av energikildene som er mest økonomisk. Med vannbåren gulvvarme får du en meget behagelig varmeløsning. Gulv som varmes opp med varmt vann har lav overflatetemperatur, noe som gjør at plagene i forbindelse med brent støv som virvles opp, som fra elektriske panelovner, nærmest er eliminert. Derfor anbefales vannbåren varme av Norges Astma- og Allergiforbund.

Du kan også kombinere vannbåren gulvvarme med radiatorer f.eks. på soverom. Det finnes i dag mange spennende og lekre radiatorer på markedet. Vannbåren varme er i tillegg langt mer skånsom mot miljøet enn ensidig elektrisk oppvarming.

Finn riktig leverandør av vannbåren varme
Når du skal bygge nytt eller gjøre større ombyggingsarbeider, bør du spørre om tilbud på varmeløsning fra minst to leverandører – helst flere. Det er viktig at tilbudene er godt argumentert slik at du kan se hva de ulike delene av arbeidet koster. Spør leverandørene om de kan gi deg en driftsgaranti.

Videre bør du velge en leverandør som kan påta seg ansvaret for en total leveranse inklusive eventuell riving av gammelt anlegg, eventuelle bygningsmessige arbeider, kontroll av oljesystem og pipe, melding til myndighetene og igangkjøring av anlegget.

Kilde; Boligvarme.no

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.