Home » Artikler » Eierskifteforsikring for boligselger

Eierskifteforsikring for boligselger

For de aller fleste av oss er boligkjøp den viktigste investeringen man gjør i sin levetid.
Bolig som produkt er imidlertid ganske komplisert og sjansen for at det oppstår problemer med våtrom, kjøkken og lignende er relativt stor. Tall viser at det oppstår en konflikt i så mye som 15 % av alle boligtransaksjoner. Når slike situasjoner oppstår er dette en vanskelig situasjon for både kjøper og selger.

Eierskifteforsikring-boligHva er eierskifteforsikring?
Eierskifteforsikring vil si at du som selger, overlater ditt ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen din til et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil på dine vegne behandle alle eventuelle krav du måtte få fra din kjøper. Også de som ender i retten.

Hvis boligkjøperen finner feil eller mangler, blir kravet i første omgang rettet mot deg som selger. Har du eierskifteforsikring, henviser du kjøper direkte til forsikringsselskapet. Selskapet tar saken videre, og du slipper å bruke tid og penger på takstmann eller på egen advokat.

Hva dekker eierskifteforsikringen?
Den dekker kort sagt ditt ansvar som selger etter avhendingsloven. Skadeomfanget kan variere, men høye erstatninger kan fort bli en realitet. Forsikringen dekker prisavslag, erstatning og heving, opptil salgssum av boligen, eller maks. 2.000.000,-. I tillegg dekker forsikringen advokatbistand dersom saken ender i retten, erstatningsutbetaling og eventuelle idømte saksomkostninger.

Hva er de vanligste feilene som blir krevd erstattet fra kjøper?

 • Feil på bad (30 %)
 • Lekkasje tak (10 %)
 • Drenering (10 %)
 • Sopp eller råte (15 %)
 • El. anlegg (5 %)
 • Selgers feilopplysning (5 %)
 • Arealsvikt (3 %)
 • Forskriftsfeil (2 %)
 • Andre feil og mangler (20 %)

«Andre feil og mangler» inkluderer «ikke fysiske mangler». Kjøpere reklamerer også over naboer, lukt / lys / lydforhold, manglende panoramautsikt, manglende parkeringsplass osv. Dette er gjerne tidkrevende og vanskelig saker som forsikringsselskapet vil håndtere for deg.

Hva betyr dette for meg som boligselger?
Hver 5. boligselger mottar i dag et erstatningskrav fra sin kjøper. Terskelen for at kjøper retter krav mot deg som selger kan n oen ganger være svært lav. Kjøper kan ha en annen oppfatning av boligen enn deg, og du kan risikere å måtte bruke mye tid og penger på et slikt krav. Du kan aldri gardere deg mot krevende kjøpere, men du kan beskytte deg mot uforutsette krav ved å tegne eierskifteforsikring. Det kan også være verdt å merke seg at enkelte kjøpere ikke ønsker å legge inn bud på en bolig dersom det ikke er tegnet eierskifteforsikring.

EierskifteforsikringFremdeles i tvil om du skal tegne eierskifteforsikring?

Her har du en liten oppsummering:

 • Dekker selgers ansvar i de 5 årene som avhendingsloven fastsetter.
 • Forsikringspremien trekkes direkte i oppgjøret av megler, og gjelder i alle de 5 årene.
 • Reklamasjon: hver 5. selger opplever dette, og det dreier seg ofte om store beløp.
 • Selger får en profesjonell medhjelper, og du kan «sove i ro» etter at boligen din er solgt.
 • Selv om man har bodd lenge i boligen, er det umulig å kjenne eiendommen sin fullt ut. Skjulte feil kan ingen se.
 • Eierskifteforsikring er like viktig om du har ny eller gammel bolig.
 • Bevisstheten rundt forbrukernes rettigheter har blitt større, og terskelen for å klage har blitt lavere
 • Et betydelig antall boligselgere har ikke evne til å tilbakebetale et prisavslag eller en erstatning til kjøper
 • Du kan oppleve at kjøperen din forutsetter at du har eierskifteforsikring
 • En eierskifteforsikring er også en trygghet for kjøper. Dermed får du kanskje enklere solgt din bolig.
Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.